- Az asszony azt mondta, hogy menjünk innen el. Azt akarta, hogy kertes házba költözzünk. Pedig milyen szép itt. Egy kőszirten lakunk. Panel-sziklán. Igazi sasfészek. Nem adnám ezt a kilátást a világ minden…

Szerző: b.cermidoff  2015.08.17. 22:26 Szólj hozzá!

Címkék: novella irodalom amatőr szeretet ember abszurd Brondel Cermidoff

  Épp ott tartottam, hogy Ábrahám egy frissen patkolt pinkafői lovat csutakolt az Eufrátesz partján, amikor éreztem, hogy a fejem menthetetlenül elnehezedett. Nem csoda. Este 10-ig a Táltos körben hallgattam Bábay…

Szerző: b.cermidoff  2015.08.09. 01:19 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom isten jézus amatőr keresztény krisztus ember Brondel Cermidoff

Az öreg megtörten bámult a márvány szarkofágra. Mikor harminc éve megalapította az építkezési vállalkozását, nem gondolta volna, hogy túléli a nagyobbik fiát. - Ostoba…

Szerző: b.cermidoff  2015.08.09. 01:09 Szólj hozzá!

Címkék: novella isten jézus amatőr keresztény ember Brondel Cermidoff

Sápadt holdvilágba belelóg a bánat. Felhők penésze ellepi a tájat.   Hiába lobbantam lángra, hogy a világ lásson, holtan hullott vissza rám néma kiáltásom.   Hálátlan az élet, mert a szív mostoha. Ha egy nyelvet nem szeretsz, nem beszéled soha.   Disznók közt…

Szerző: b.cermidoff  2015.07.28. 23:21 Szólj hozzá!

Címkék: vers irodalom vallás isten amatőr keresztény költészet ember abszurd versek Brondel Cermidoff

Pókfonál versemet papírra lógatom. Kataton vonallá nyúlik a szóhalom. Érzékeny műgonddal bele is foglalom fájóan önkínzó lepkesúly sóhajom. Mielőtt agyamra eljő a záróra, felteszem nagy művem egyben a hálóra. Hátha majd lesz vevő erre az…

Szerző: b.cermidoff  2015.07.28. 23:10 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom amatőr költészet ember abszurd versek Brondel Cermidoff

  Már nem tudok szenvedni. Feszüljön papírra más. Mit bánom én, kövezzetek meg, tudom, hogy árulás. Egyszer már meghaltam. Nem temetem el magam. Nem csüggök a semmi ágán, hiszen szívemnek trónja van. Jajongjon északi széllel tépázott viharmadár, akire saját vak tükre néz…

Szerző: b.cermidoff  2014.07.03. 19:21 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus amatőr természet keresztény krisztus költészet ember versek Brondel Cermidoff

Nem beszélhetek, mert belém tört a szó. Cserben hagyott az emlékezet. Léha álom, mint átutazó, olyat ígért, mi nem létezett. Feszül a hold csorba sarlója. Alatta néma csillagok. Távoli árny a nevem sorolja. Kiáltanék, hogy itt vagyok. Nekem a csodák már nem felelnek. A józan…

Szerző: b.cermidoff  2014.07.03. 19:17 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus amatőr természet keresztény krisztus költészet ember versek Brondel Cermidoff

Ma parancsoló a hallgatás. A pillantásom fáj. Lúdbőrzik belém szemlesütve, léha tükör a táj. Barna vagyok és földnehéz, de sassá nemesedem. S a csönddé növő némaság trónol egyenesen. Ma komolyság jár a pusztákon és ellentmondást nem tűr a bordó szüretet kolduló…

Szerző: b.cermidoff  2014.07.03. 19:02 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus amatőr természet keresztény krisztus költészet ember versek Brondel Cermidoff

 Isten firkásza Felkapja fejéta gyengéd hangra.Megszólal válaszulszíve nagyharangja.Úgy lelkesedik,lángra kap e gyermek,ragyog buzgó lelkéna szellemi fegyverzet.Imára nyíló ajkaidrága gyöngyöt szólnak.Minden egyes leírt szavagyönyöre a tollnak.Kezei kulcsolódnaks…

Szerző: b.cermidoff  2012.04.15. 05:25 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Tükör Lángol a fényes mázs én feldúltan nézem, hogy bámul ráma legjobb színészem.Mutat egy arcot,mi sohasem létezett.Mint vetített betűna képzelt ékezet…Egyszeröntelt, hamis nyugalmat ad,másszor borzong felémködös sugalmakat.Bolondít engem,ha úgy tartja…

Szerző: b.cermidoff  2012.04.05. 00:52 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Bevártam Könnyek közt fekszem Előtted.Túléltem a fagyot.Átlépett engem a tél némánés még mindig itt vagyok.Nyirkos gerjedés közepéna múltból egy kis darab,mint sivatagi szikla, száraz és kemény,a jövő közepén marad.Tehetetlenül vajúdik lelkems érzem azt a…

Szerző: b.cermidoff  2012.03.30. 03:00 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Összeesküvés Hamar megszokássá vált mára fémes érzés a bőr alatt.Egy húzás csak a leolvasón,amin a test áthaladt.Csupán közeg vagyok máraz áthaladó jeleknek,miket szilícium gerjesztés bensőmben remegnek.Elkábítotts fertőző petéket rakott belémegy alattomos…

Szerző: b.cermidoff  2012.03.08. 14:41 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 ViszályAz igazságonmarakszik a világ.Naponta megöliaz Isten Fiát.Én sírok,mint egy elemis diák,miközben vérben áznaklángszárnyú Bibliák. Szív mérge, harag,titkos métely,áskálódás,áspis kétely,fondorlatosindulatfeltűretiaz ingujjat.Óriások feszülnekdühösen…

Szerző: b.cermidoff  2012.02.11. 06:03 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Időgyilkos Lélegeznek a falak.Szeme van mindennek.Ketyeg a sarokbana pulzáló internet.Fülelnek odaátróla tapétába simult fejek.Befalazott szavak lelke borzonga kihűlő lapok felett.Bekapcsol az üzenetrögzítő.Megmondja neked, ki vagy.Agyad barázdáin ugrik a tű.Egész…

Szerző: b.cermidoff  2012.01.31. 05:29 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Én vagyok Büszkeségedegy lárva-tok.Görcsbe rántjákzárlatok,miketegy sötét erő okozmelytől becsukódsz,mint egy dobozRám csapódva úgy,hogy fájjona legérzékenyebblélektájon.Igen, mindennekÉn vagyok az oka,hogy agymosóidnem tehettek áruvá soha.Erőlködtél, hogy…

Szerző: b.cermidoff  2012.01.16. 04:01 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

Tiszta forrás Bölcsesség kútfeje,tisztavizű forrásfelbuzog az Írásból,az elme akárhol ás.Partjain virulaz igazság kertje.Sáfára, a hívőa mennyek kegyeltje.Mikor a jó mag vetéséheza szűz földet szántja,áldássá válik nyománminden palánta.S ha majd beériksokak…

Szerző: b.cermidoff  2012.01.03. 04:09 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Vártam rád Öröktől fogva vártam rádés kőszikla lettem.Érted volt a Golgotám,bűnödért keresztem.Beszéltél a hűségről,de sosem kerested.Délibábok tükre voltingatag tested.Tán szerettél volna,ám, mit érintettél,megbabonázottanannak rabja lettél.Szemeiddel…

Szerző: b.cermidoff  2011.12.20. 04:35 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Büszkeség Fegyverrel vágom keresztül lelkema tájon.Magamat véres viharokbavájom.Szavak mázsás málhája görnyesztiéletem.Gyöngyöző könnyek terhe nőénemen.Szégyen pírjaNehéz palástom.Zuhanó brokát skarlátjaminden álmom.Varjak károgásaegyetlen énekem,lábon…

Szerző: b.cermidoff  2011.11.22. 23:21 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom isten jézus keresztény krisztus ember versek

 Ez Szerelem! Szeressék mások az izzadtság szagát.Én inkább Veled megyek.Forró, fűszeres, lét-lehelet vagy.Bordóra fested a vak eget.Zuhanjon más aléló kőkéntvissza a porba nedvesen.Lángoló főnixszé tesz érintésed,szivárvány szívű Kedvesem.Hajszoljon más…

Szerző: b.cermidoff  2011.10.17. 00:20 Szólj hozzá!

Címkék: irodalom isten jézus keresztény krisztus ember versek